Cennik

Gabinet logopedyczny „ Magia słów ” oferuje indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne


Oferta dla indywidualnego klienta:


Badanie mowy dzieci i młodzieży - 100 ZŁ

Pierwsze 2 - 3 wizyty mają na celu określenie problemu, z jakim dziecko trafiło do logopedy. Spotkania obejmują wywiad z rodzicem, diagnozę logopedyczną dziecka oraz opracowanie planu terapii.


Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii - 130 ZŁ

Kompleksowe badanie mowy - wszystkich aspektów języka. Wydanie opinii o stanie mowy dziecka.


Badanie mowy dziecka + plan terapii – 130 ZŁ

Usługa skierowana do osób rozpoczynających terapię logopedyczną. Po wywiadzie i diagnozie logopedycznej rodzice otrzymują plan terapii, w którym wyszczególniono obszary pracy logopedycznej.


Badanie mowy + opinia + plan terapii – 150 ZŁ

Usługa skierowana dla osób rozpoczynających współpracę logopedyczną. Po badaniu mowy logopeda wydaje rodzicom opinię o stanie mowy dziecka oraz plan terapii logopedycznej.


Opinia logopedyczna – 50 ZŁ

Logopeda tworzy opinię logopedyczną, w której zawarte są m.in. informacje o zaburzeniu mowy u dziecka, przebiegu terapii, efektach terapeutycznych.


Terapia zaburzeń mowy i wad wymowy – 50/80 ZŁ

Zajęcia prowadzone są wg indywidualnego planu terapii ułożonego dla każdego dziecka. W trakcie zajęć młody człowiek usprawnia m.in: słuch fonemowy i fonetyczny, aparat mowy, wszystkie aspekty mowy.


Konsultacje logopedyczne – 50 ZŁ

Konsultacje logopedyczne skierowane są dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka. W trakcie rozmowy logopeda rozwiewa wątpliwości rodzica, udziela mu porad oraz wskazówek do pracy w domu.


Profilaktyka logopedyczna – 50/60 ZŁ

Zajęcia mają na celu wspierać naturalny rozwój mowy u dziecka. Poprzez zabawę mały człowiek rozwija wszystkie umiejętności odpowiedzialne za poprawną mowę.


Terapia dysleksji, dysgrafii itp. – 50/80 ZŁ

Zajęcia skierowane są dla dzieci, u których ujawniają się specyficzne kłopoty z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych tj. czytanie i pisanie.


Nauka czytania metoda sylabową – 50/60 ZŁ

Umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych kompetencji, jakie człowiek zdobywa w swoim życiu. Jednak sporo dzieci ma kłopot z jej zdobyciem. Uczymy dzieci czytać, łącząc zabawę z nauką.


Oferta dla placówek oświatowych (przedszkoli, szkół):


Badanie przesiewowe mowy (60 min.) – 30 ZŁ

Badanie przesiewowe ma na celu: wyłonienie dzieci zagrożonych zaburzeniami mowy oraz zidentyfikowanie wychowanków, którzy wykazują nieprawidłowości komunikacyjne, a następnie objęcie ich pomocą logopedyczną.


Kompleksowa diagnoza logopedyczna (60 min.) – 40 ZŁ

Diagnoza logopedyczna ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich aspektów mowy u młodego człowieka, kolejno tworzy się dla niego plan terapii logopedycznej.


Terapia logopedyczna zaburzeń mowy i wad wymowy

W trakcie terapii logopedycznej poprzez zabawę zmniejsza się lub całkowicie usuwa nieprawidłowości mowy, podnosząc kompetencje językowe dzieci.


Spotkania indywidualne:

30 min – 30 zł

60 min - 50 zł

Spotkania grupowe (2 - 5 osób):

30 min – 20 zł

60 min - 40 zł


Zajęcia profilaktyczne wspierające rozwój mowy dziecka

Grupowe zajęcia profilaktyczne wspierające rozwój mowy dzieci, które mają na celu zapobieganie powstawania nieprawidłowości komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.


Spotkania indywidualne:

30 min – 30 zł

60 min - 50 zł


Spotkania grupowe (2 - 5 osób):

30 min – 20 zł

60 min - 40 zł