Dla placówek oświatowych

Współpraca z klientem indywidualnym to tylko część oferty prywatnego gabinetu logopedycznego "Magia słów". Przygotowaliśmy również propozycję dla szkół i przedszkoli (publicznych i niepublicznych)
oraz innych zainteresowanych instytucji. Oferujemy szeroką gamę usług z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej.


Usługi logopedyczne

Mowa pozwala nawiązywać poprawne relacje z otoczeniem, zdobywać wiedzę o świecie i w nim funkcjonować. Dobrze rozwinięta umiejętność komunikowania się jest bardzo ważna, gdyż wpływa na Nasz rozwój psychiczny, poznawczy, emocjonalny i tym samym na nasze dalsze losy oraz życiowe wybory. Dzieci, które przejawiają zaburzenia mowy, powinne być objęte od najmłodszych lat terapią logopedyczną. Prywatny gabinet logopedyczny "Magia słów" oferuje dla Państwa wychowanków i podopiecznych kompleksową opiekę logopedyczną:

  • badania przesiewowe mowy, które mają na celu: wyłonienie dzieci zagrożonych zaburzeniami mowy oraz zidentyfikowanie wychowanków, którzy wykazują nieprawidłowości komunikacyjne, a następnie objęcie ich pomocą logopedyczną;
  • diagnozę logopedyczną, podczas której dokładnie sprawdza się wszystkie aspekty mowy u młodego człowieka, kolejno tworzy się dla niego plan terapii logopedycznej;
  • terapię logopedyczną (indywidualną lub grupową), w trakcie której poprzez zabawę zmniejsza się lub całkowicie usuwa nieprawidłowości mowy, podnosząc kompetencje językowe dzieci;
  • grupowe zajęcia profilaktyczne wspierające rozwój mowy dzieci, które mają na celu zapobieganie powstawania nieprawidłowości komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Usługi edukacyjne

Skuteczna opieka logopedyczna na terenie placówki oświatowej opiera się m.in. :

  • na pełnej świadomości nauczycieli, co do zaburzeń mowy oraz wdrażaniu przez nich elementów programu logopedycznego w tok swoich zajęć;
  • na świadomej współpracy rodzica ze wszystkimi specjalistami (logopedą, nauczycielem, psychologiem, pedagogiem).

Prywatny gabinet logopedyczny "Magia słów" przygotował dla kadr pedagogicznych oraz rodziców cykl wykładów, szkoleń i warsztatów, poszerzających dotychczasową wiedzę logopedyczną oraz pokazujących, jak w prosty sposób pracować z dzieckiem nad prawidłową wymową.

Tematyka i forma spotkań jest zróżnicowana - dostosowana do potrzeb rodzica i specyfiki placówki.

W trakcie spotkań uczestnicy dostają materiały pomocnicze do wykorzystania we własnym zakresie.