Dla rodziców

Prywatny gabinet logopedyczny "Magia słów" proponuje usługi z zakresu:


Kompleksowego badania mowy dzieci i młodzieży

Podstawą dobrze prowadzonej terapii logopedycznej jest dokładne badanie mowy dziecka.

W trakcie diagnozy logopedycznej:

 • przeprowadza się wywiad z rodzicem na temat całościowego rozwoju dziecka, w tym nabywania przez nie zdolności mówienia;
 • z pomocą najnowszych testów ocenia się wszystkie aspekty mowy tj. mowa spontaniczna, nazywanie, powtarzanie, realizacja wszystkich dźwięków mowy, zasób słownictwa, strona gramatyczna wypowiedzi itd.;
 • sprawdza się m.in. budowę i sprawność narządów artykulacyjnych, słuch fonemowy i fonetyczny, tor oddechowy oraz lateralizację.

W przypadku starszych dzieci bada się także umiejętność czytania i pisania, bowiem często wady wymowy rzutują na umiejętności szkolne dziecka.

Na podstawie: rozmowy z rodzicami, obserwacji dziecka i badania jego mowy oraz informacji otrzymanych od innych specjalistów (laryngologa, neurologa itd.) stawia się pełną diagnozę logopedyczną i układa plan terapii.

Terapii logopedycznej zaburzeń mowy i wad wymowy

Terapia logopedyczna polega na podejmowaniu odpowiednich działań, mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych, do których zalicza się wady wymowy i inne zaburzenia mowy.

W trakcie terapii wad wymowy uczy się dziecko prawidłowej realizacji głosek, których ono nie potrafi wymówić lub czyni to w nieprawidłowy sposób (z powodu złego układu narządów mowy). Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest u dzieci, u których mowa z różnych przyczyn nie rozwija się prawidłowo.

Nasz gabinet udziela pomocy w zaburzeniach komunikacji językowej, wynikających m.in:

 • z dyslalii (seplenienie, reranie, kappacyzm / gammacyzm, lamdacyzm, mowa bezdźwięczna itd.);
 • z opóźnionego rozwoju mowy;
 • ze spektrum autyzmu;
 • z zespołu Aspergera;
 • z niedokształcenia mowy o typie afazji;
 • z niepłynności mowy.

Konsultacji logopedycznych

Konsultacje logopedyczne skierowane są do rodziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka. W trakcie konsultacji logopedycznych terapeuta: rozwiewa wszelkie wątpliwości rodzica, co do stanu mowy jego dziecka; odpowiada na pytania, dotyczące istoty zaburzenia, jakie ma dziecko; instruuje rodziców, jak należy prowadzić terapię z dzieckiem w domu; dostarcza materiałów do wykonywania ćwiczeń w domu itd.

Profilaktyki logopedycznej

Propozycja skierowana jest do rodziców dzieci, którzy dbają o jak najlepszy rozwój swoich pociech.

Zajęcia profilaktyczne mają na celu wspierać naturalny rozwój umiejętności komunikacyjnych u dziecka na poziomie wszystkich systemów języka. Stąd też w Naszym gabinecie odbywają się zajęcia profilaktyczne (indywidualne lub grupowe), stymulujące rozwój mowy poprzez:

 • rozwijanie dużej i małej motoryki;
 • ćwiczenia percepcji słuchowej;
 • gimnastykę buzi i języka;
 • ćwiczenia lewopółkulowe (oddziaływanie na lewą półkulę mózgu, odpowiedzialną za mowę);
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • ćwiczenia artykulacyjne;
 • zabawy logorytmiczne i in.

Terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią

Czytanie i pisanie są podstawowymi umiejętnościami, które młody człowiek nabywa na początku swej kariery szkolnej. Stopień, w jakim uda się dziecku je opanować, będzie wpływał na jego stosunek do obowiązku szkolnego.

Im dziecko ma większe trudności z czytaniem i pisaniem, tym więcej niepowodzeń szkolnych doświadcza. Problemy szkolne nawarstwiają się, wywołując w uczniu niechęć do szkoły i nauki, a w konsekwencji unikanie wysiłku związanego ze zdobywaniem wiedzy.

Nasz gabinet wychodzi naprzeciw uczniom z trudnościami w nauce i proponuje im terapię:

 • dysleksji (zajęcia dla dzieci i młodzieży, mających kłopot z czytaniem i pisaniem);
 • dysgrafii (zajęcia dla dzieci i młodzieży, mających problemy z pisaniem);
 • dysortografii (zajęcia dzieci i młodzieży, mających kłopot z poprawnym pisaniem, mimo znajomości reguł pisowni).

Nauka czytania

Umiejętność czytania jest jedną z najważniejszych kompetencji, jakie człowiek zdobywa w swoim życiu. Czytanie pomaga nam wspinać się na kolejne poziomy rozwoju intelektualnego i osobistego; otwiera drzwi do edukacji formalnej i nieformalnej – czego wynikiem jest nasza pozycja w społeczeństwie.

Często nauka czytania bywa trudna i żmudna. Jednak wcale tak być nie musi. W naszym gabinecie uczymy dzieci czytać, łącząc zabawę z nauką. Zajęcia prowadzimy w sposób ciekawy i atrakcyjny dla dziecka. W przyjaznej atmosferze młody człowiek niejako "przy okazji" rozwija umiejętność czytania.

Drogi rodzicu, jeżeli zależy Ci, aby Twoje dziecko nabyło umiejętność czytania na zadowalającym poziomie zapraszam do Nas na zajęcia !