O mnie

mgr Natalia WielickaZałożycielka prywatnego gabinetu logopedycznego "Magia słów". Logopeda, nauczyciel kontraktowy z kilkuletnim doświadczeniem; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w zakresie filologii polskiej, logopedii, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie logopedyczne zdobywała, pracując w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej oraz poradni logopedycznej w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Stale podnosi i doskonali swoje umiejętności. Studiuje literaturę fachową oraz uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu terapii zaburzeń mowy o różnej patogenezie, jak również związanych z rozwojem dziecka.

Ukończyła m.in. następujące formy doskonalenia zawodowego:

  • Terapia jąkania w wieku szkolnym. Katowice 2012;
  • Zastosowanie metody symultaniczno - sekwencyjnej w terapii opóźnionego rozwoju mowy. Katowice 2012;
  • Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalia (SLI). Kraków 2014;
  • Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera. Kraków 2014;
  • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Kraków 2014;
  • Diagnoza i terapia afazji u dorosłych. Kraków 2014;
  • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia. Kraków 2014;
  • Podstawy terapii i jąkania wczesnodziecięcego. Chorzów 2015;
  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno - twarzowych. Lublin 2015.

W swojej pracy terapeutycznej prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną. Specjalizuje się w terapii opóźnionego i nieharmonijnego rozwoju mowy oraz zaburzeń artykulacji. Współpracuje z Rudzką Grupą Logopedów. Aktywnie włącza się w jej działalność m.in. dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi logopedami.

Logopedia jest jej pasją, której poświęca każdą wolną chwilę. Czas wolny przeznacza na osobisty rozwój - w aktywny sposób spędza czas z najbliższymi, czyta książki, słucha dobrej muzyki.